Умови участі

Правила участі у Програмі лояльності «БАЙЄР АГРОАЛЬЯНС» для фермерів визначають умови участі та використання Програми лояльності «БАЙЄР АГРОАЛЬЯНС» для кінцевих споживачів продукції аграрного підрозділу ТОВ «БАЙЄР» на території України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЙЄР» (далі – «Компанія БАЙЄР» або «Компанія») є власником Програми лояльності «БАЙЄР АГРОАЛЬЯНС» для кінцевих споживачів і володіє винятковими правами на управління, розвиток і реалізацію Програми.

Компанія БАЙЄР відкрита для всіх Учасників Програми і використовує єдиний підхід і принципи до всіх Учасників.

Участь у Програмі є добровільною і може бути припинена Учасником в будь-який момент шляхом видалення Особистого кабінету учасника з Інформаційної системи Програми.


«Програма лояльності БАЙЄР АГРОАЛЬЯНС» (далі - «Програма») - комплекс взаємовідносин між компанією «БАЙЄР» і Учасником, під час яких Учасник, купуючи певні Товари під знаком для товарів та послуг «БАЙЄР», а також певні Товари, щодо яких ТОВ «БАЙЄР» є офіційним дистриб’ютором в Україні, отримує і накопичує бали, які надалі можуть бути використані для отримання винагороди на умовах, визначених цими Правилами. Товари ТОВ «БАЙЄР», на які розповсюджується дія Програми, наведені на офіційній сторінці Програми за посиланням:

https://agroalliance.bayer.ua/Master/Website/Frontpage/Public/Points.aspx#productsContainer, та можуть оновлюватись час від часу.

«Інформаційна система Програми» - програмний продукт за адресою www.agroalliance.bayer.ua, що належить Компанії «БАЙЄР» на праві власності і являє собою сукупність даних та інструментів для підтримки та управління Програмою.

«Учасник Програми» («Учасник») - суб’єкт підприємницької діяльності (сільгосптоваровиробник) будь-якої форми власності, представлений Власником Особистого кабінету. Взяти участь у Програмі можуть всі суб’єкти підприємницької діяльності  сільськогосподарського сегмента (сільгосптоваровиробники), які купують Товар виключно для особистого або з метою подальшого некомерційного використання.

«Згода на участь» («Згода») - враховуючи організаційну структуру агрохолдингу, останній має надати Компанії лист встановленої форми із зазначенням способу участі в Програмі (одноосібна або участь підпорядкованих суб’єктів господарювання). Оригінал листа-згоди за підписом керівника та з проставленням печатки має бути надіслано на адресу Компанії. Надання Згоди є обов'язковою умовою участі агрохолдингу в Програмі Лояльності. Група компаній об’єднана одним засновником з метою накопичення Балів в Програмі може бути представлена однією юридичною особою (компанією-Учасником) за умови надання листа встановленої форми. З метою уніфікації процесу накопичення та списання Балів в Програмі, компанії об’єднані однією фізичною особою-засновником або кількома ідентичними по складу співзасновниками можуть бути представлені однією юридичною особою за умови надання листа встановленої форми за підписом засновника (співзасновників) таких юридичних осіб.

«Заявка на участь» («Заявка») - електронна реєстраційна форма, яка заповнюється Учасником (керівником або іншою уповноваженою особою на підставі довіреності, форма якої надається Компанією БАЙЄР), містить персональні дані і є акцептуванням Програми (однозначною, безумовною та безвідкличною згодою з Правилами Програми та підтвердженням участі в ній), у тому числі згоди на використання, обробку, збір, зберігання, передачу  третім особам персональних даних з метою реалізації Програми відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

«Особистий кабінет учасника» («Особистий кабінет») - сукупність облікових та інформаційних даних Учасника в Інформаційній системі Програми, увійшовши в який шляхом введення відповідного логіна та пароля, Учасник може здійснювати дії, необхідні для нарахування йому Балів, а також дії, спрямовані на списання Балів у разі їх використання для одержання винагороди, відповідно до умов цих Правил. Із кількістю нарахованих Балів Учасник може в будь-який час ознайомитися в своєму Особистому кабінеті.

«Власник Особистого кабінету» - фізична особа (власник, керівник або інша уповноважена особа на підставі довіреності) успішно зареєстрована в Програмі згідно з умовами цих Правил. Реєстрація Учасника можлива лише після заповнення «Заявки».

У рамках свого Особистого кабінету Власник має право виконувати включаючи, але не обмежуючись, наступні дії:

  1. завантажувати документи, що підтверджують купівлю Товарів в офіційній дистриб'юторській мережі ТОВ «БАЙЄР», включаючи мережу дилерів та субдилерів (за умови письмового підтвердження статусу дилера/субдилера) з метою отримання Балів;
  2. надавати рекомендації щодо залучення нових Учасників Програми з метою отримання Балів за рекомендацію;
  3. вносити інформацію про посіви та їх площу з метою накопичення Балів;
  4. вносити інформацію про господарство;
  5. вносити свої персональні дані;
  6. розміщувати замовлення на Винагороди;
  7. видалити Особистий кабінет з Інформаційної системи.

«Бали» - умовні одиниці, які нараховуються Компанією БАЙЄР і відображаються в Особистому кабінеті Учасника. Бали не мають готівкового (грошового) виразу і не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті, не є матеріальними засобами і не мають грошової цінності. Сума нарахованих Балів може бути використана Учасником для отримання Винагород, відповідно до умов цих Правил.

«Каталог Балів» - список Товарів або перелік дій, при купівлі/здійсненні яких Учасник отримує певну кількість балів. Актуальний Каталог Балів доступний в Особистому кабінеті учасника. Компанія БАЙЄР має право в будь-який час вносити зміни в Каталог Балів. Інформація про зміни в Каталозі Балів розміщуватиметься на сайті www.agroalliance.bayer.ua/mypoints.

«Товар» - певні засоби захисту рослин та насіння під знаком для товарів та послуг «БАЙЄР», та/або щодо яких ТОВ «БАЙЄР» є офіційним дистриб’ютором в Україні, вичерпний перелік яких зазначений на офіційному сайті Програми за посиланням:

https://agroalliance.bayer.ua/Master/Website/Frontpage/Public/Points.aspx#productsContainer, придбані Учасниками в офіційній дистриб'юторської мережі ТОВ «БАЙЄР», включаючи мережу дилерів та субдилерів (за умови документального підтвердження статусу дилера/субдилера). Для уникнення сумнівів, дія Програми не розповсюджується на будь-які інші засоби захисту рослин та насіння під знаком для товарів та послуг «БАЙЄР», та/або щодо яких ТОВ «БАЙЄР» є офіційним дистриб’ютором в Україні, які не зазначені на офіційному сайті Програми за посиланням:

https://agroalliance.bayer.ua/Master/Website/Frontpage/Public/Points.aspx#productsContainer. Чинний перелік Товарів може оновлюватись час від часу.

«Каталог Винагород» - сертифікати, обладнання або послуги, які в рамках Програми може отримати Учасник в обмін на накопичені Бали. Учасник не має права вимагати винагороду інше ніж та, що відповідає сумі накопичених Балів. При цьому Компанія БАЙЄР залишає за собою право надати Учаснику альтернативний варіант Винагороди однакової цінності.

«Деактивація Особистого кабінету» - одна з функцій Інформаційної системи для тимчасового призупинення (блокування) користування Особистим кабінетом. Деактивація проводиться Компанією БАЙЄР у випадках передбачених Розділом 6 цих Правил.3.1. Програма дозволяє накопичувати Бали і обмінювати їх на Винагороди, що відповідають кількості накопичених Балів.

3.2. До участі в Програмі допускаються особи, які безумовно погодилися з Правилами та підтвердили свою участь в Програмі шляхом реєстрації на сайті www.agroalliance.bayer.ua.

3.3. Обов'язковою умовою участі в Програмі є заповнення та підписання Заявки у вигляді позначки в пункті «Згоден з умовами Програми Лояльності» на офіційному сайті Програми «agroalliance.bayer.ua».

Додатково для участі в Програмі Лояльності надаються:

3.3.1. агрохолдингами/групою компаній/компанії об’єднані одним засновником * - Згода на участь;

3.3.2. підприємствами, установами, організаціями державної форми власності - лист у довільній формі за підписом керівника із зазначенням мети купівлі Товарів та мети використання Винагород. Окрім цього підприємствами, установами, організаціями державної форми власності мають бути надані копії установчих документів (статут).

* Примітка. Об’єднання кількох Учасників в один кабінет можливе лише за умови, що склад засновників (співзасновників) юридичних осіб, що об’єднуються, є ідентичним згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, незалежно від розміру частки кожного із співзасновників. Згода на участь має бути підписана всіма співзасновниками юридичних осіб, що об’єднуються. Остаточне рішення щодо об’єднання приймається Компанією БАЙЄР на власний розсуд.   

3.4. Після попередньої реєстрації в Програмі Учасник отримує Особистий кабінет Учасника, вхід в який здійснює за паролем, вказаним Учасником при реєстрації в Програмі. Власник Особистого кабінету може використовувати свій аккаунт тільки після перевірки Компанією автентичності зазначеної при реєстрації електронної адреси. Кожен Учасник є власником тільки одного Особистого кабінету Учасника.

3.5. Компанія БАЙЄР залишає за собою право без зазначення причин відмовити в реєстрації Особистого кабінету Учасника. Перед підтвердженням отримання Винагороди Компанія БАЙЄР залишає за собою право в будь-якому випадку перевірити достовірність даних, наданих під час реєстрації, рекомендації нових Учасників, а також завантаження видаткових накладних/зведених листів. Компанія БАЙЄР залишає за собою право деактивувати Особистий кабінет в разі, якщо реєстрація Учасника була проведена з порушенням цих Правил. В такому випадку Бали, отримані Учасником раніше, анулюються.

3.6. Зареєструвавшись в Програмі, Учасник отримує статус Базовий (звичайний рівень). По мірі накопичення Балів (згідно таблиці нижче) статус Учасника може підвищитися до Срібного, Золотого або Платинового. В залежності від статусу, накопичені Учасником Бали примножуються на коефіцієнти, вказані в п. 3.6.1:

3.6.1. Коефіцієнт примноження балів у 2022 р. за результатами внесених даних щодо придбаних Товарів в 2021-му році:

Статус

Кількість накопичених Балів за купівлю в 2021 році

 

Коефіцієнт примноження Балів

Від

До

Базовий

0

124 999

1.0

Срібний

125 000

249 999

1.1

Золотий

250 000

499 999

1.2

Платиновий

500 000

 

1.3

3.7. Присвоєння статусу проводиться щорічно, не пізніше 31 січня кожного календарного року, відповідно до кількості Балів, накопичених Учасником за купівлю у попередньому календарному році.

3.8. При присвоєнні статусу враховуються лише Учасники, що мають підтвердження реєстрації та лише підтверджені Компанією Бали за купівлю у попередньому календарному році (належним чином оформлені видаткові накладні) станом на 31 січня поточного року. Інші види Балів (Привітальні бали, Бали за рекомендацію, Бали за посіви, додаткові Бали отримані за Акційні продукти та ін.) не враховуються.

3.9. Нарахування Балів за купівлю проводиться із застосуванням Коефіцієнту примноження в залежності від статусу Учасника, актуального на момент (дату) оформлення видаткової накладної.

3.10. Компанія БАЙЄР не несе відповідальність за несанкціоноване використання Особистого кабінету Учасника. Всю відповідальність за збереження інформації про пароль (його розголошення), що призвело до отримання третіми особами несанкціонованого доступу до Особистого кабінету та використання Балів такими особами, несе Учасник.

3.11. У разі зміни даних Учасника, персональних або інших даних, внесених в Заявку, Учасник самостійно вносить такі зміни до відповідного розділу Особистого кабінету в розділі «Агроальянс».


4.1. Нарахування Балів здійснюється згідно Каталогу Балів при придбанні Учасником Товарів, а також в інших випадках передбачених цими Правилами.

4.2. Програма передбачає кілька видів Балів: Привітальні, Бали за купівлю, Бали за рекомендацію, Бали за посіви.

4.3. Всі дані, що вносяться Учасником в Інформаційну систему в будь-якому випадку підлягають перевірці з боку Компанії. Така перевірка проводиться не пізніше підтвердження Компанією замовлення на Винагороду.

4.4. Привітальні Бали

4.4.1. При успішній реєстрації в Програмі Учаснику нараховуються Привітальні Бали. Привітальні Бали нараховуються разі лише у разі, якщо Учасник відповідає вимогам, встановленим цими Правилами, а також за умови, що при реєстрації Учасником була надана повна і достовірна інформація.

4.4.2. Привітальні Бали зараховуються автоматично щойно Учасник зареєструвався в Програмі і можуть бути використані для отримання Винагороди. У разі, якщо надані при реєстрації дані є недостовірними або з яких-небудь причин не відповідають вимогам цих Правил, раніше нараховані Бали скасовуються, а Особистий кабінет Учасника підлягає деактивації.

4.5. Бали за купівлю

4.5.1. Накопичення Балів за купівлю здійснюється шляхом внесення Учасниками даних щодо придбаних Товарів в Особистий кабінет. Такі дані мають містити вказівку на найменування, упаковку Товару, кількість придбаних упаковок Товару, дата видаткової накладної, а також найменування дистриб’ютора / дилера / субдилера, через яких було придбано Товар.

У випадку, якщо дистриб’ютор / дилер / субдилер, через якого Учаснику було передано Товар, належить до групи компаній Учасника, є афілійованою особою Учасника, або пов'язаний з Учасником відносинами контролю іншим чином, накопичення Балів також здійснюється на підставі актів приймання-передачі Товару за договорами комісії / субкомісії за умови, що такі акти-приймання передачі Товару міститимуть вказівку на найменування, упаковку Товару, кількість придбаних упаковок Товару, дату приймання/передачі Товару, а також найменування пов’язаної особи, через яку було передано Товар.

4.5.2. Підставою для нарахування Балів за купівлю є копія видаткової накладної, акт приймання-передачі Товару від афілійованої особи, або зведений лист встановленої форми (згідно п. 4.5.3. Правил), що завантажується Учасником в Особистий кабінет.

4.5.3. Агрохолдингом/Групою Компаній у випадку одноосібної участі останнього та за умови, що значний масив видаткових накладних не дозволяє завантажити такі накладні в Інформаційну систему Програми, для підтвердження балів за купівлю в Особистий кабінет може бути завантажено зведений лист встановленої форми із зазначенням даних щодо придбаних Товарів з обов’язковим проставленням печаток та підписів уповноважених осіб з боку дистриб’ютора/дилера/субдилера,  через якого було придбано Товар. 

4.5.4. Видаткові накладні / акти приймання-передачі Товару від афілійованої особи мають бути оформлені належним чином з обов’язковим проставленням печаток та підписів уповноважених осіб з боку Учасника та дистриб’ютора / дилера / субдилера, через якого було придбано Товар. Бали буде нараховано Учаснику, назву якого зазначено у видатковій накладній.

4.5.5. Копії видаткових накладних /актів прийому-передачі Товару від афілійованої особи (датовані з 01.01.2021 року)  мають бути завантажені в Особистий кабінет згідно нижче вказаного графіку:

Дата видаткової

Термін завантаження в особистий кабінет

01.01.2021 - 31.12.2021

01.01.2021 - 31.01.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.01.2023

01.01.2023 - 31.12.2023

01.01.2023 - 31.01.2024

01.01.2024 - 31.12.2024

01.01.2024 - 31.01.2025

01.01.2025 - 31.12.2025

01.01.2025 - 31.01.2026

 Видаткові накладні мають бути завантажені у форматі, що унеможливлює ідентифікацію вартості (ціни) препарату. 

4.5.6. Зведені листи мають бути оформлені та завантажені в Особистий кабінет з урахуванням строків, визначених для завантаження видаткових накладних  згідно пункту 4.5.5. цих Правил.

4.5.7. Нарахування Балів здійснюється згідно Каталогу Балів, що був актуальним на дату оформлення видаткової накладної на Товар/ акту приймання-передачі Товару від афілійованої особи.

4.5.8. Будь-яка документація, що надається учасником в рамках Особистого кабінету підлягає перевірці представниками Компанії, але в будь-якому випадку до моменту отримання Учасником Винагороди.

4.5.9. У випадку повернення Товару , про що Учасник зобов’язаний негайно повідомити Компанію, кількість Балів, нарахованих за придбання такого Товару, буде зменшено пропорційно кількості поверненого Товару.    

4.6. Бали за рекомендацію

4.6.1. Бали за рекомендацію нараховуються у випадку, якщо юридична особа, що відповідає вимогам цих Правил, стала Учасником Програми за рекомендацією чинного Учасника.

Представник рекомендованої юридичної особи отримує електронний лист із посиланням на офіційний сайт Програми та паролем, що дозволяє зареєструватись у Програмі. При реєстрації в Програмі, рекомендована юридична особа (її представник) має вказати ту електронну адресу, на яку було надіслано лист із посиланням та паролем. Компанія гарантує, що електронна адреса рекомендованої юридичної особи використовуватиметься лише з метою поштової розсилки для залучення нових Учасників Програми. Після реєстрації нового Учасника в Програмі персональні дані, що надаються таким Учасником в рамках Програми, використовуватимуться згідно дійсних Правил.  

4.6.2. При підтвердженні Компанією реєстрації рекомендованої юридичної особи в Програмі, Учаснику, що надав рекомендацію, автоматично нараховуються Бали за рекомендацію.

4.6.3. Нарахування Балів за рекомендацію залежить від підтвердження  реєстрації рекомендованої юридичної особи в Програмі.

4.7. Бали за внесення даних про посіви

4.7.1. Бали за посіви нараховуються при внесенні Учасником в Особистий кабінет даних про культури, посіви (у тому числі гектари посівів). Відповідальність за достовірність внесених даних несе Учасник. Дані можуть бути внесені за попередній, поточний і наступний рік і можуть бути змінені Учасником в будь-який момент. При цьому Бали за посіви  надаються один раз в момент внесення даних за кожен рік, за яким було внесено інформацію.

4.7.2. Бали за посіви нараховуються Учаснику автоматично після внесення даних про посіви та можуть бути використані для замовлення Винагород.  

4.8. Спеціальні акції

4.8.1. Компанією БАЙЄР в рамках Програми можливе проведення спеціальних акцій. Приймаючи участь у спеціальних акціях, які пропонує Компанія, Учасник програми має можливість отримувати додаткові бали при покупці Товарів. Компанія визначає термін дії спеціальної акції, а також перелік Товарів, за придбання яких Учасник отримує додаткову кількість Балів.

4.8.2. Участь в акціях є добровільною. Про умови спеціальних акцій Компанія інформує шляхом інформаційної розсилки електронних листів Учасникам Програми. З умовами спеціальних акцій Учасники також можуть ознайомитися в розділі "Каталог балів" за адресою "agroalliance.bayer.ua/mypoints/pointscatalog".

4.9. Бали повинні бути використані Учасником протягом 6 (шести) місяців  від кінцевої дати внесення видаткової накладної, визначеної в пункті 4.5.5. Правил. Термін використання балів наведено нижче.

Бали за видаткові

Термін дії балів

2021

до 31.07.2022

2022

до 31.07.2023

2023

до 31.07.2024

2024

до 31.07.2025

2025

до 31.07.2026

 Всі невикористані в установлений термін Бали автоматично вважаються недійсними без можливості їх обміну або використання в подальшому.

4.10. За умови надання Компанії  листа-погодження встановленої форми, Учасники можуть передавати Бали іншим Учасникам за їх обопільною згодою. Передача Балів в рамках Програми Лояльності можлива у наступних випадках:

4.10.1. Учасники є суб’єктами господарювання, що входять до складу/контролюються одним агрохолдингом;

4.10.2. одна і та сама особа є засновником кількох компаній-Учасників.

4.11. Компанія БАЙЄР залишає за собою право в будь-який час без попереднього повідомлення Учасників вносити зміни в Каталог Балів, змінювати кількість літрів/кілограм Товару необхідних для отримання Балів.

4.12. З метою контролю правильності нарахування Балів, Компанія може запитувати в Учасника додаткові відомості або документи, а Учасник має надати такі відомості або документи на запит Компанії.


 
5.1. Учасникам в рамках Програми доступні наступні категорії Винагород:

5.1.1. Агро Рішення;

5.1.2. Агро Обладнання;

5.1.3. Агро Подорожі.

5.2. Компанія БАЙЄР визначає перелік Винагород, а також кількість Балів необхідних для їх отримання. Каталог Винагород доступний в розділі «Винагороди» за адресою "agroalliance.bayer.ua/myrewards. Учасник може обрати  категорію Винагороди на свій розсуд за умови, що Винагорода є в наявності і на момент замовлення Учасник має достатню кількість Балів для її отримання.

5.3. Учасник, контроль щодо господарської діяльності якого прямо або опосередковано здійснюється державою в особі уповноважених органів, міністерств, установ, організацій, підприємств тощо, не може використовувати накопичені Бали задля замовлення категорії Винагороди «Агро Подорожі».  

5.4. Замовлення Винагород проводиться онлайн через сайт Програми agroalliance.bayer.ua. У момент замовлення шляхом виконання необхідних дій в Інформаційній системі Програми, Учасник зобов'язаний надати усю необхідну інформацію для організації доставки Винагороди. У випадку передачі Винагород співробітнику компанії-Учасника - також  пакет документів, необхідний для нарахування податків (копію паспорта, ідентифікаційного коду та письмову згоду на обробку персональних даних, у разі, якщо така згода не була надана особою при реєстрації в Програмі).

5.5. Передача Винагород, замовлених у відповідності з вимогами цих Правил проводиться в наступні строки:

Період розміщення замовлення на винагороди

Граничний термін передачі винагороди

листопад - січень

31 березня*

лютий - квітень

30 червня*

травень - липень

30 вересня*

серпень - жовтень

31 грудня*

*За виключенням Насіння під торговою маркою Dekalb та винагород, доставка яких здійснюється з-за кордону.

5.6. При накопиченні Учасником від 2 мільйонів (2 000 000) Балів, Програмою Лояльності передбачено можливість замовлення індивідуальних винагород. Вид Винагороди, порядок списання Балів, терміни передачі Винагороди за індивідуальним замовленням узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку в залежності від обраної Учасником Винагороди. 5.6.1. При замовленні індивідуальної винагороди Учасник безумовно погоджується із наступним:

5.6.1.1. У випадку, якщо на підставі наданого Компанією розрахунку, індивідуальне замовлення потребує більшої кількості Балів., відповідну кількість Балів за попереднім погодженням із Учасником буде списано з Особистого кабінету.

5.6.1.2. Кількість позицій (замовлених категорій Винагород) не повинна перевищувати 4 (чотирьох), а мінімальна кількість Балів, що буде списана з Особистого кабінету Учасника, становитиме не менше 2 000 000 Балів.

5.7. Отримувачем Винагород в тому числі індивідуальних замовлень завжди є компанія-Учасник (юридична особа). Передача Винагород здійснюється на підставі відповідного Акту приймання-передачі на безоплатній основі.

5.8. У виключних випадках, з урахуванням вимог п. 5.4. Правил, можлива передача Винагород керівнику/засновнику компанії-Учасника за умови надання Компанії БАЙЄР листа встановленої форми із обґрунтуванням причини такої передачі та за умови підписання відповідного Акту приймання-передачі винагороди в момент її фактичного отримання. При цьому отримання Подарункових сертифікатів керівником/засновником компанії-Учасника допускається в кількості не більше ніж 10 (десять) штук  та Талонів на пальне в кількості не більше ніж 20 (двадцять) штук.

5.9. Компанія БАЙЄР є сумлінним платником податків і розкриває контролюючим органам  усі дані щодо передачі Винагород. Усі негативні наслідки щодо недотримання вимог податкового законодавства покладаються на Учасника.

5.10. Компанія БАЙЄР або інша юридична особа, на яку покладено обов’язок сплати  податків згідно чинного законодавства України в рамках проведення, організації заходів та отримання інших Винагород, нараховує та сплачує податок з доходів фізичних осіб, військовий збір та інші обов’язкові податки та збори згідно чинного законодавства України та подає звіт до Державної фіскальної служби України стосовно доходу та ПДФО у терміни, встановлені Податковим кодексом України.

5.11. У випадку одноосібної участі агрохолдинга останнім може бути прийнято рішення про передачу Винагороди суб’єкту господарювання, що підпорядкований агрохолдингу, за умови що таке рішення буде підтверджено письмово шляхом надсилання на адресу Компанії відповідного листа.

5.12. У випадку якщо компанія-Учасник входить до складу Групи компаній, накопичені таким Учасником Бали, можуть бути використані для отримання Винагород однією із юридичних осіб, що входить до складу Групи компаній, за умови надання листа-підтвердження встановленої форми.  

5.13. Перед передачею Винагороди Компанія проводить перевірку даних наданих Учасником при реєстрації, нарахуванні Балів та замовленні Винагороди. Дані перевіряються ґрунтуючись на наданих Учасником документах і загальнодоступних відомостях (ЄДРПОУ та ін.).

5.14. При замовленні Учасником Винагороди списання Балів здійснюється автоматично. У разі якщо кількість накопичених Учасником Балів (або їх частина) не відповідають даним наданим Учасником в рамках Особистого кабінету, Компанія має право відхилити запит на отримання Винагороди до з'ясування обставин.

5.15. Компанія БАЙЄР залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в Каталог Винагород, а також кількість Балів необхідних для їх отримання.

5.16. Компанія БАЙЄР не нестиме жодної відповідальності за будь-які наслідки використання винагород переданих в рамках Програми Лояльності.

5.17. Учасник не має права вимагати грошової чи іншої матеріальної компенсації  Винагороди.

5.18. Подарунковий сертифікат отриманий в рамках Програми Лояльності не може бути продано, подаровано або іншим шляхом відчужено іншій особі, ніж та, що вказана в сертифікаті. Грошовий еквівалент вартості сертифікату не видається. Подарунковий сертифікат має бути використано виключно особою на яку його виписано.

5.19. У разі відмови від Винагороди, накопичені Учасником Бали в кількості, що необхідна для отримання замовленої Винагороди, не повертаються. В будь-якому випадку, остаточне рішення щодо ануляції Балів приймається Компанією БАЙЄР в залежності від обставин.

5.20. Туристичний сертифікат (Винагорода «Агро Подорожі»), отриманий Учасником в рамках Програми Лояльності не може бути продано, подаровано або іншим шляхом відчужено іншій особі, ніж та, що вказана в сертифікаті. Грошовий еквівалент вартості сертифікату не видається. Туристичні сертифікати передаються на ім’я Учасника (юридичної особи) з урахуванням п. 5.3 вище. Учасник самостійно визначає фізичну особу або перелік фізичних осіб (працівників), які братимуть участь в Агро Подорожі.

6.1. Учасник має право в будь-який момент припинити участь в Програмі шляхом видалення свого Особистого кабінету з Інформаційної системи Програми шляхом натискання кнопки «Видалити» в розділі «Агроальянс». Після видалення Особистого кабінету, членство Учасника в Програмі припиняється, а всі накопичені Учасником Бали анулюються.

6.2. Компанія БАЙЄР має право, без будь-яких негативних наслідків для себе, заблокувати Особистий кабінет будь-якого Учасника шляхом його деактивації  без попередження і без зазначення причин, в тому числі, якщо Учасник:

- не дотримується Правил Програми або порушує інші угоди між Учасником і Компанією. Факт недотримання Правил визначається одноосібно Компанією і не підлягає оскарженню;

- зловживає або, на думку Компанії, недобросовісно використовує умови (додаткові умови) Програми. Факт зловживання або несумлінного використання Програми визначається одноосібно Компанією і не підлягає оскарженню;

- надає Компанії неправдиву інформацію (недостовірні дані) або документацію, що не відповідає дійсності.

6.3. У разі блокування (деактивації) Особистого кабінету Учасника, Учасник зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів звернутися до представника Компанії для з'ясування причини блокування. Якщо протягом вищезазначеного строку, Учасник не звернувся до Компанії, його участь в Програмі припиняється.

6.4. У разі припинення участі в Програмі, накопичені Учасником Бали анулюються.

6.5. Персональні дані Учасника видаляються з Інформаційної системи Програми через 60 (шістдесят) календарних  днів після припинення участі в Програмі відповідно до п. 6.1., п. 6.2., п. 7.7. даних Правил.7.1. Дійсні Правила є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

7.2. Компанія БАЙЄР на свій розсуд в будь-який час має право вносити зміни до дійсних Правил. Інформування Учасника про зазначені зміни здійснюються шляхом розміщення повідомлення в Особистому кабінеті Учасника. Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту розміщення такої інформації Учасник не сповістив Компанію за допомогою форми зворотного зв'язку про те, що він не згоден із зазначеними змінами, в такому випадку зміни в Правила вважаються прийнятими Учасником. У разі незгоди Учасника зі змінами, його участь в Програмі припиняється.

7.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Компанія БАЙЄР і її уповноважені особи зобов'язуються забезпечувати відповідальне зберігання персональних даних Учасника. Підписанням реєстраційної форми (Заявки на участь), Учасник надає Компанії БАЙЄР право збирати, реєструвати, накопичувати, обробляти, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, знеособлювати, поширювати (передавати), використовувати (в тому числі з метою здійснення адресних інформаційних розсилок), знеособлювати, знищувати персональні дані, внесені Учасником в реєстраційну форму, а також інші персональні дані Учасника, які використовуються в рамках і з метою реалізації Програми.

7.3. Учасник підтверджує, що зазначені ним у Заявці персональні дані можуть бути використані Компанією та/або уповноваженими нею організаціями, в тому числі за межами України, виключно з метою найбільш повного виконання Компанією БАЙЄР зобов'язань перед Учасником в рамках дії Програми. Учасник погоджується, що з метою здійснення поштових розсилок в рамках Програми, дані можуть передаватися і використовуватися компаніям-партнерам та іншим третім сторонам.

7.4. Учасник підтверджує, що зазначені ним у Заявці на участь способи зв'язку (телефон, e-mail тощо) є достовірними і можуть використовуватися Компанією БАЙЄР для необхідного інформування Учасника в рамках Програми шляхом адресних розсилок. Компанія БАЙЄР не несе відповідальності за інформування Учасника в разі, якщо Учасник своєчасно не сповістив Компанію про зміну даних.

7.5. Персональні дані Учасників Програми зберігаються, обробляються і використовуються в метою функціонування Програми, в тому числі з метою здійснення адресних інформаційних розсилок в рамках Програми.

7.6. Компанія зобов'язується використовувати дані Учасників виключно з метою реалізації Програми, дотримуватися конфіденційності і не розкривати особисті дані Учасників третім особам, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією умов Програми.

7.7. У разі, якщо Учасник повідомив Компанію БАЙЄР про своє бажання припинити участь у Програмі при незгоді зі змінами Правил або при видаленні свого Особистого кабінету з Інформаційної системи Програми, Компанія надсилає повідомлення про припинення обробки персональних даних і видаленні їх з внутрішньої бази персональних даних Учасників на електронну пошту, вказану в Особистому кабінеті Учасника.

7.8. Якщо інше не передбачено Правилами Програми Учасник жодним чином не уповноважений представляти компанію БАЙЄР. Компанія БАЙЄР не несе відповідальність за заяви, зроблені від її імені юридичними або фізичними особами, якщо такі особи не є уповноваженими представниками Компанії БАЙЄР.

7.9. Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма реєстраційними формами і додатками до цих Правил є власністю Компанії БАЙЄР. Використання і/або розповсюдження (в тому числі, але не обмежуючись - копіювання, публікування, передрук повністю або частково) Правил в комерційних цілях та / або господарської (підприємницької) діяльності без письмової згоди Компанії не допускається.

7.10. Компанія БАЙЄР залишає за собою право призупинити або припинити Програму (частину Програми) в будь-який час за умови попереднього повідомлення її Учасників за 1 (один) календарний  місяць до моменту призупинення або припинення шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті www.agroalliance.bayer. ua.

7.11. Компанія БАЙЄР не зобов'язана особисто повідомляти Учасників про зміну, припинення, призупинення Програми.

7.12. Компанія БАЙЄР і Учасники Програми вживатимуть всіх можливих заходів, щоб врегулювати можливі спори/розбіжності шляхом переговорів. У разі, неможливості їх вирішення відповідно до цих Правил, спір вирішується відповідно до норм чинного законодавства України.


На початок